Konferencija “Europa im Schatten des Ersten Weltkriegs”

U sklopu istraživačkog projekta “Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne” na Filozofskom će se fakultetu i u Austrijskom kulturnom forumu od 28. do 30. ožujka održana je konferencija “Europa im Schatten des Ersten Weltkriegs: Kollabierende Imperien, Staatenbildung und politische Gewalt”.

Konferenciju je otvorila dekanica Filozofskog fakulteta u Zagrebu, prof. Vesna Vlahović-Štetić, a key note izlaganje pod naslovom “Die Schatten des Krieges: Bruch, Fremdheit, Marginalisierung, Wiederholungszwang” održao je prof. Wolfgang Müller-Funk sa Sveučilišta u Beču.

U petak, 29. ožujka 2019., u Austrijskom kulturnom forumu u Zagrebu održane su prezentacije triju publikacija sudionika konferencije: zbornika Postimperiale Narrative in den zentraleuropäischen Literaturen der Moderne (ur. Wolfgang Müller-Funk, Marijan Bobinac, Johanna Chovanec, Jelena Spreicer, Tübingen: Francke 2018.); studije Nakon imperije Vahidina Preljevića sa Sveučilišta u Sarajevu (Zagreb: Preporod 2018.) te leksikona zaboravljenih pojmova iz Habsburške Monarhije Von Friedensfurien und dalmatinischen KüstenrehenVergessene Wörter der Habsburger Monarchie (Beč: Amalthea 2018.) bečke povjesničarke Tamare Scheer.

Popis ostalih sudionika konferencije i sažetci njihovih izlaganja dostupni su u programskoj knjižici.

Milka Car i Marijan Bobinac na predstavljanju publikacija u Austrijskom kulturnom forumu u Zagrebu (foto: Jelena Spreicer)
Clemens Ruthner na predstavljanju leksikona Tamare Scheer (foto: Jelena Spreicer)
Endre Hárs sa Sveučilišta u Szegedu
Wolfgang Müller-Funk i Milka Car (foto: Jelena Spreicer)