Treći kvartalni sastanak

Treći kvartalni sastanak sudionika projekta “Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne” održan je u knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 24. veljače 2017. Za razliku od prethodnog sastanka, na kojem je bilo govora prvenstveno o tzv. klasičnim naratološkim modelima, nastalima uglavnom u 50im i 60im godinama prethodnoga stoljeća, ovaj je sastanak bio posvećen jednoj od novijih teorija, i to onoj Mieke Bak – teoriji koja je izvršila presudan utjecaj na formiranje kulturoloških studija u srednjoeuropskom kontekstu.

Sitzungsprogramm

(1) Einleitendes Gespräch

(2) Impulsreferate und Diskussionen zu ausgewählten narratologischen Theorien: jede(r) Projektteilnehmer(in) trägt ein Impulsreferat (ca. 20 Min.) und bereitet einen Abstract für die Webseite (ca. 2000 Zeichen) vor.

Marijan Bobinac: Mieke Bal: Kulturanalyse (Kapitel 1: Wandernde Begriffe, sich kreuzende Theorien)

Svjetlan Lacko Vidulić: Mieke Bal: Kulturanalyse (Kapitel 2: Das Subjekt der Kulturanalyse)

Christine Magerski: Mieke Bal: Kulturanalyse (Kapitel 9: Erinnerungsakte. Performance der Subjektivität)

Jelena Spreicer: Mieke Bal: Narratology. Introduction to the Theory of Narrative