Prezentacija projektnih publikacija u Veleposlanstvu RH u Beču

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču 21. veljače 2019. održana je prezentacija zbornika Postimperiale Narrative in den zentraleuropäischen Literaturen der Moderne (Tübingen: Francke 2018) i posebnog izdanja časopisa “Književna smotra” posvećenog stotoj obljetnici osnutka Republike Austrije na kojoj su sudjelovali voditelj projekta Marijan Bobinac te suradnici Wolfgang Müller-Funk i Jelena Spreicer.

Okupljenoj se publici obratila hrvatska veleposlanica u Austriji, dr. Vesna Cvjetković, a goste i publiku pozdravio je i Domagoj Marić, savjetnik za kulturu u Veleposlanstu RH u Beču.

Uvodno je izlaganje održao Marijan Bobinac koji je predstavio istraživački projekt “Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne”, pružio uvod u istraživačke paradigme postimperijalnog te ciljeve projekta, nakon čega je jedan od međunarodnih suradnika na projektu, Wolfgang Müller-Funk govorio o povijesti istraživačke paradigme “kakanien revisited” te postkolonijalnom i postimperijalnom nasljeđu Habsburške Monarhije. Prezentaciju je zaključila Jelena Spreicer, jedna od suradnica na projektu, saževši ukratko sadržaju obje publikacije. Suradnici su na kraju odgovarali na pitanja publike te iskoristili priliku da u posljednjoj godini održavanja projekta zahvale institucijama koje su ga najviše podupirale: Hrvatskoj zakladi za znanost, Sveučilištu u Beču te Austrijskom kulturnom forumu u Zagrebu.

Prof. Bobinac objasnio je cilj projekta i njegove postimperijalne i postkolonijalne metodološke postavke kao i plan rada odvijanje aktivnosti na istraživanju preklapanja i dodira u kulturi sjećanja te u strukturnim načelima koja karakteriziraju zajedničke književne strukture u srednjoj Europi. O projektu su govorili i inozemni član istraživačke skupine prof. Müller-Funk, koji se je usredotočio na istraživačku pardigmu o Habsburškoj monarhiji i njenom postkolonijalnom, odnosno postimperijalnom nasljeđu, te dr. Spreicer, koja je dala kratak prikaz sadržaja obje knjige.

Za glazbeni dio programa pobrinule su se mlada sopranistica Lucija Spevec te Tihana Dovhanj na glasoviru.

O prezentaciji iz medija:

ORF: https://volksgruppen.orf.at/v2/hrvati/stories/2966641/

Večernji list: https://mojahrvatska.vecernji.hr/vijesti/austrijsko-hrvatska-znanstvena-suradnja-1302965