Drugi kvartalni sastanak

 

Drugi kvartalni sastanak druge godine istraživačkog projekta “Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne” održan je u knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2. prosinca 2016. godine. Tema sastanka bila je klasična naratološka teorija u znanosti o književnosti. Sastanak je otvorila Christine Magerski izlaganjem o prvoj ženi i jednoj od prvih filologa, koji su se na njemačkom govornom području bavili temom naratološke analize pripovjednog teksta – Käte Hamburger. Budući da je Käte Hamburger izvršila veliki utjecaj na Franza K. Stanzela, njemačkog anglista koji je razvio utjecajnu, ali i kotroverznu tipologiju narativnih modela, koja se djelomično i danas koristi u nastavi i znanosti, uslijedilo je izlaganje Marijana Bobinca na tu temu. Svjetlan Lacko Vidulić se pak osvrnuo na Stanzelovu publikaciju nastalu prilikom pedesete godišnjice prvog objavljivanja studije Typische Erzählsituationen te na retrospektivni pogled na ovaj često hvaljen, ali i kritički napadan pristup.

Sudionici projekta na drugom kvartalnom sastanku

Danas možda i najutjecajniji naratološki model u znanosti o književnosti – onaj Gerarda Genettea, u svojem je izlaganju nakon pauze predstavila Jelena Spreicer Osim toga, u izlaganju Milke Car bilo je riječi o primjenjivosti Bakhtinovog koncepta kronotopa u postimperijalnim studijima.

Sitzungsprogramm

(1) Einleitendes Gespräch

(2) Impulsreferate und Diskussionen zu ausgewählten narratologischen Theorien: jede(r) Projektteilnehmer(in) trägt ein Impulsreferat (ca. 20 Min.) und bereitet einen Abstract für die Webseite (ca. 2000 Zeichen) vor.

Christine Magerski: Käte Hamburger: Die Logik der Dichtung (1957)

Marijan Bobinac: Franz K. Stanzels Theorie des Erzählens (1979, 1982)

 

~ Kaffeepause ~

 

Svjetlan Lacko Vidulić: Franz K. Stanzel: Die typischen Erzählsituationen 1955–2015. Erfolgsgeschichte einer Triade (2015)

Jelena Spreicer: Gérard Genettes Diskurs der Erzählung (1972) und Neuer Diskurs der Erzählung (1983)

Milka Car: Michail M. Bachtin: Chronotopos (1975)