Posebno izdanje Književne smotre

Objavljeno je posebno izdanje “Književne smotre” pod naslovom Sto godina Republike Austrije. Postimperijalno naslijeđe u austrijskoj književnosti, koji su uredili prof. Marijan Bobinac i Jelena Spreicer, a koji sadrži priloge istraživača s projekta “Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne”. Promocija zbornika održana je u Austrijskom kulturnom forumu 6. prosinca.

Online izdanje “Književne smotre” pod naslovom 100 godina Republike Austrije. Postimperijalno naslijeđe u austrijskoj književnosti dostupno je na sljedećoj poveznici:http://www.hfiloloskod.hr/images/HFD/Casopisi/Knjizevna_smotra/ks188zaweb.pdf