Objavljen zbornik “Postimperiale Narrative im zentraleuropäischen Raum”

U sklopu projekta “Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne” objavljen je zbornik pod naslovom Postimperiale Narrative im zentraleuropäischen Raum (ur. Marijan Bobinac, Johanna Chovanec, Wolfgang Müller-Funk, Jelena Spreicer. Tübingen: Francke 2018.). Središnja tematska okosnica zbornika su književne, kulturne i političke posljedice raspada velikih carstava u srednjoj Europi. Imperiji poput Habsburške Monarhije predstavljeni su kao nadnacionalni komunikacijski prostori u kojima su često sve do sadašnjice perpetuirani divergirajući narativi i pripovjedne strategije. U tome se smislu zbornik bavi dodirnim točkama kolektivnog sjećanja zemalja nasljednica propalih carstava te konstrukcijskim principima zajedničkih kulturnih struktura u srednjoj Europi.

Autori priloga su: Clemens Ruthner, Wolfgang Müller-Funk, Johanna Chovanec, Christian Kirchmeier, Andrea Seidler, Wynfrid Kriegleder, Endre Hárs, Jelena Šesnić, Drago Roksandić, Milka Car, Jelena Spreicer, Marijan Bobinac, Ana-Maria Pălimariu, Svjetlan Lacko Vidulić i Fatima Festić.