Ljetna škola “Verflechtungen und Interferenzen”

Ljetna škola “Verflechtungen und Interferenzen im zentraleuropäischen Raum”, Labin, 20. – 24. rujna 2017.

U Labinu je od 20. do 24. rujna 2018. održana ljetna škola “Verflechtungen und Interferenzen im zentraleuropäischen Raum”. Cilj ove ljetne škole bio je istražiti prošlost i sadašnjost srednjoeuropskog prostora iz perspektive kulturalnih studija. U središtu su bile sljedeće teme: srednja Europa kao multikulturalni prostor sličnosti i razlika; narativizacija (nacionalnih) identiteta; odnos centra i periferije; postimperijalizam i postkolonijalizam i međudjelovanje različitih (nacionalnih) književnosti. Pojam „Verflechtung“ preuzet je od njemačkog sociologa Norberta Eliasa i opisuje prožimanje različitih elemenata iz lokalne, regionalne i nacionalne kulture. Proučavanjem prožimanja u postimperijalnom prostoru Austro-Ugarske postaje jasno da veze između tih, veoma različitih prostora stalno proizvode nešto treće i nešto novo. Termin „interferencija“ stvorio je mađarski germanist John Neubauer te se on odnosi na međusobne odnose u prostoru „između“. Veze i prožimanja istodobno ukazuju na fenomen granice: zbog toga će tematska okosnica prve ljetne škole u Labinu biti fenomeni liminalnosti i granice te s njima povezani koncepti isključivosti i transgresivnosti.

Ljetna škola sastojala se od intenzivne četverodnevne radionice u smo znanstveno pristupili književnim tekstovima, esejima i teorijskim tekstovima. Radionicu je vodio tim sveučilišnih nastavnika iz Beča (Wolfgang Müller-Funk, Andrea Seidler, Clemens Ruthner, Anna Babka, Johanna Chovanec) i Zagreba (Marijan Bobinac, Svjetlan Lacko Vidulić, Jelena Spreicer) koji već godinama surađuju na istraživanju ovih i povezanih tema, a odnedavno to čine i u sklopu istraživačkog projekta „Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne“, koji financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ). Rad sa studentima bio je zamišljen kao dijalog na temelju close reading analize tekstova u grupama. Na ljetnoj školi sudjelovao je i tim umjetnika, pa je večernji program uključivao izložbu radova Barbare Höller (kuratorica Sabine Müller-Funk), filmsku večer i koncert. Osim toga, u sklopu večernjeg je programa također održano čitanje i razgovor s austrijskim piscem Norbertom Gstreinom.