Konferencija “Višejezičnost u imperijima”

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 19. do 22. travnja 2018. u sklopu projekta “Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne” održana je međunarodna konferencija na kojoj je sudjelovao veći broj stručnjaka s područja germanistike, znanosti o književnosti i historiografije. Konferencija je otvorena prezentacijom knjige Habsburgs ‘Dark Continent’ Clemensa Ruthnera s Trinity College u Dublinu, suradnika na projektu. Knjigu su u Austrijskom kulturnom forumu predstavili Vahidin Preljević sa Sveučilišta u Sarajevu i Marijan Bobinac, voditelj projekta.

Predstavljanje knjige “Habsburgs ‘Dark Continent'” Clemensa Ruthnera u Austrijskom kulturnom forumu u Zagrebu (foto: Jelena Spreicer)

Na konferenciji su sudjelovali: Wolfgang Müller-Funk kao keynote speaker (Sveučilište u Beču), Christine Magerski (Filozofski fakultet u Zagrebu), Daniela Finzi (Sigmund Freud Museum u Beču), Jelena Spreicer (Filozofski fakultet u Zagrebu), Clemens Ruthner (Trinity College Dublin), Wynfrid Kriegleder (Sveučilište u Beču), Tamara Scheer (Sveučilište u Beču), Andrea Seidler (Sveučilište u Beču), Endre Hárs (Sveučilište u Szegedu), Catherine Horel (Sorbonne), Vera Faber (Sveučilište u Beču), Toni Bandov (Filozofski fakultet u Zagrebu), Fatima Festić (Sveučilište u Amsterdamu), Vahidin Preljević (Sveučilište u Sarajevu), Iskra Iveljić (Filozofski fakultet u Zagrebu), Drago Roksandić (Filozofski fakultet u Zagrebu), Marijan Bobinac >(Filozofski fakultet u Zagrebu), Svjetlan Lacko Vidulić (Filozofski fakultet u Zagrebu), Jelena Šesnić (Filozofski fakultet u Zagrebu), Denis Sulcer, Milka Car (Filozofski fakultet u Zagrebu) i Johann Georg Lughofer (Univerza v Ljubljani).

Program skupa i sažetci dostupni su na sljedećoj poveznici: programska knjizica

Keynote izlaganje Wolfganga Müllera-Funka (foto: Jelena Spreicer)