Javno predstavljanje projekta | Öffentliche Präsentation des Projektes

29. svibnja 2015. godine u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu uz sudjelovanje nastavnika Odsjeka za germanistiku Marijana Bobinca, Milke Car, Christine Magerski i Svjetlana Lacka Vidulića, Davora Dukića s Odsjeka za kroatistiku te uz prisutnost većeg broja studenata diplomskog studija germanistike održani su radionica i predstavljanje istraživačkog projekta “Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne” (IP-2014-09-2307 POSTIMPERIAL), koji financira Hrvatska zaklada za znanost pod šifrom IP-(HRZZ). Na predstavljanju su sudjelovali i neki od inozemnih suradnika na projektu: prof. dr. sc. Wolfgang Müller-Funk sa Sveučilišta u Beču i prof. dr. sc. Clemens Ruthner (Trinity College Dublin). U prvom dijelu koji je trajao od 9:30 – 10:45 održala se radionica na temu “Habsburgischer Mythos/Habsburg postcolonial”. Uvodne su riječi održali Wolfgang-Müller Funk, Clemens Ruthner i Svjetlan Lacko Vidulić, nakon čega je sa studentima otvorena diskusija o pojmu tzv. habsburškog mita u austrijskoj književnosti, kao i o Habsburškoj Monarhiji i njenom postkolonijalnom, odn. postimperijalnom naslijeđu.

Nakon diskusije, u 11 je sati predstavljen je istraživački projekt, a o njemu je prvi govorio njegov voditelj – Marijan Bobinac, koji je objasnio cilj projekta (istraživanje preklapanja i dodira u kulturi sjećanja te u strukturnim načelima koja karakteriziraju zajedničke kulturne, napose književne strukture u srednjoj Europ), njegove postimperijalne i postkolonijalne metodološke postavke kao i detaljan plan rada. Nakon iscrpnog predstavljanja planova i budućih aktivnosti na projektu, o njemu su govorili i Wolfgang Müller-Funk i Clemens Ruthner, inozemni članovi istraživačke skupine koja se sastoji od ukupno 16 znanstvenika iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Austrije. U svojim su se obraćanjima publici Müller-Funk i Ruthner prvenstveno koncentrirali na istraživačku paradigmu Habsburg postcolonial, osnovanu 2000-ih godina u Beču, koja je odigrala presudnu ulogu u širem shvaćanju pojma ‘kolonijalizam’, koji se otada ne odnosi isključivo na prekomorske teritorije velikih kolonijalnih sila, već i na svaki odnos moći i subordinacije u velikim multietničkim državnim tvorevinama. Predstavljanje projekta dovršeno je u 11:30 sati.

 

HRZZ logo 4 color